Telus
Infolinia
slucjawka
801 044 322
infom kopia

System sygnalizacji pożaru

system-sygnalizacji-pozaru_03

 

Telus  jest certyfikowanym instalatorem systemu HEPHAIS. Projektujemy, instalujemy okablowanie P/Poż w biurach, pomieszczeniach produkcyjnych  a także w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem. HEPHAIS  128  jest  centralą  adresowalną  analogową.  Spełnia  standardy  norm  EN54-2  i  EN54-4,  jest  łatwą  w  obsłudze  i  niezawodną.  Współpracuje  z  detektorami  gazu  GD1xxA  oraz czujkami  dymu  modułami   liniowymi   wejść/   wyjść  serii   05  w  tym bezprzewodowymi.  Na  pętlach adresowalnych  centrali IHephais 128 możemy  także  wieszać  adresowalne  syrenki  lub  czujki  liniowe zasilane z pętli. Centralę możemy konfigurować do  obsługi 2 pętli  lub  4  linii  otwartych,  HEPHAIS  128  jest  idealna  do  zabezpieczenia  małych  hoteli,  dużych  domów  lub dużych garaży.  Łatwa  konfiguracja  na  obiekcie,  tryb  samouczenia  lub  ręczny  czyli  uruchomienie  centrali HEPHAIS  128  szybkim  i  ekonomicznym.

 

Oprogramowanie  TELEHEPHAIS128  (ładowanie  i  ściąganie danych) ) ułatwia pełne wykorzystanie możliwości centrali  użycie 99 stref i 99 grup sterowniczych. Centrala umożliwia obsługę tzw. czujek rurowych umożliwiających lokalizację dymu w rurociągu systemów zasysajacych detekcji dymu Stratos.